Eesti maakonnad

Maakonna nimiPindala
1Harju maakond ehk Harjumaa4327
2Hiiu maakond ehk Hiiumaa1032
3Ida-Viru maakond ehk Idavirumaa2972
4Jõgeva maakond ehk Jõgevamaa2545
5Järva maakond ehk Järvamaa2674
6Lääne maakond ehk Läänemaa1816
7Lääne-Viru maakond ehk Lääne-Virumaa3696
8Põlva maakond ehk Põlvamaa1823
9Pärnu maakond ehk Pärnumaa5419
10Rapla maakond ehk Raplamaa2765
11Saare maakond ehk Saaremaa2938
12Tartu maakond ehk Tartumaa3349
13Valga maakond ehk Valgamaa1917
14Viljandi maakond ehk Viljandimaa3420
15Võru maakond ehk Võrumaa2773